Over

Copyright @ All Rights Reserved

Waarom specifiek deze site gewijd aan de Eolische eilanden?

Omdat we geloven dat hier de sleutel tot zeer veel vragen zit.

Hier kunnen we teruggaan tot in het diepste, duisterste ontstaansverhaal van de Middellandse Zee en misschien wel de wereld.

Hier is het duidelijk hoe de natuur een bepalende impact heeft gehad op alles wat we beschaving noemen en op alle elementen die deel uitmaken van beschaving.


by www.linguacultura.be, met extra nadruk op de band met de natuur.


Linguacultura als centrum van kennisverspreiding betreft Italië, Sicilië en specifiek... le Eolie.


En als l'Italia, il più bel paese al mondo is,


dan zijn zeker de eilanden le isole più belle al mondo.


We begeleiden u graag ter plaatse of zorgen ervoor dat uw reis perfect georganiseerd is. 


Contacteer ons gerust:


reizen@eolischeeilanden.be


reizen@linguacultura.be


cursussen@linguacultura.be


Hoe is het idee van deze website gegroeid.


Deze site wordt beheerd door www.linguacultura.be.


Als Lingua e Cultura zijn we al meer dan 20 jaar bezig in de sector met populariserende kennisverspreiding op alle niveau's, afhankelijk van interesse van het publiek.

Dit uit zich in inhoudelijke lessen, lezingen, reizen.


Geleidelijk aan is het besef gegroeid dat er voor de moderne reiziger eerder een nood is aan inzicht dan aan steeds maar extra gegevens die overal gemakkelijk te vinden zijn. De tijd dat een encyclopedie iets nuttig was, is voorbij. Concrete gegevens en kennis bieden, toch niet onmiddellijk, inzicht of synthese. Wat is belangrijk. Wat niet. 

Dat is daarentegen onze professionaliteit.


Via onze lessen en lezingen merken we op dat we zelf gegroeid zijn vanuit een wetenschappelijke opleiding als oud-historica tot een soort alomvattende 'reis-historica' die constant linken legt tussen tijdperken, ruimte, culturen.

We merken vaak op dat lesvolgers, toehoorders, medereizigers precies dit graag horen.


Want dit zijn de dingen die we niet snel op internet terugvinden.

Het is via deze capaciteit om linken te leggen dat alles plots veel duidelijker, begrijpelijker en logischer wordt.

Het element: "iets horen uitleggen" is nog altijd onvervangbaar om effectief iets te begrijpen.


Zeker als het gaat om een zeer ingewikkeld netwerk van fenomenen waarbij het leggen van linken bijzonder fascinerend wordt.

Dat is waarschijnlijk precies wat de Middellandse Zee, Italië, Sicilië, alle oude culturen rondom en de wisselwerking tussen natuur en cultuur zo bijzonder boeiend maakt. De reden waarom steeds meer mensen in de ban geraken van Italië.


Eén van de essentiële vragen blijft: waarom speelt Italië zo'n fundamentele rol in de ontwikkeling van de beschavingsgeschiedenis en dit tot op vandaag. De Eolische eilanden spelen hier een essentiële rol. Vandaar deze site en vandaar onze opzet.


Enerzijds wensen we inhoudelijke hulp te bieden als ook praktisch wegwijs. Dit voor wie de eilanden graag met meer diepgang ontdekt. Want als men de eilanden niet op de meest praktische manier bezoekt, verdwijnen ook veel mogelijkheden die juist op het bijzondere van de eilanden moeten wijzen en die dus met inhoud te maken hebben.


Dit heeft te maken met de specifieke aanwezigheid van de zee. De zee is in overwicht ten opzichte van de kleine landoppervlakte van de eilanden. Dit zorgt voor een zeer specifiek klimaat, een zeer grote gevarieerdheid, zeer bijzondere kleuren, licht- en luchtweerspiegelingen die constant veranderen.


Dit geheel zult u op nauwelijks een andere plaats ter wereld vinden. Dit in combinatie met de vulkanische activiteit die de eilanden geschapen heeft. Kennis en ervaring zijn belangrijk. Het is dus zeer belangrijk is dat u de Eilandenarchipel op een juiste manier bezoekt.


Contacteer ons: info@eolischeeilanden.be


Hier komt later extra info.Praktisch.


Contact: info@eolischeeilanden.be