Lipari: een akropolis in de ware zin van het woord.

Copyright @ All Rights Reserved

by www.linguacultura.be, met extra nadruk op de band met de natuur.


Linguacultura als centrum van kennisverspreiding betreft Italië, Sicilië en specifiek... le Eolie.


En als l'Italia, il più bel paese al mondo is,


dan zijn zeker de eilanden le isole più belle al mondo.


We begeleiden u graag ter plaatse of zorgen ervoor dat uw reis perfect georganiseerd is. 


Contacteer ons gerust:


reizen@eolischeeilanden.be


reizen@linguacultura.be


cursussen@linguacultura.be


Fotogalerijen thematisch ingedeeld.


 

Alle afbeeldingen zijn van eigen makelij.

Elke afbeelding heeft een eigen verhaal.

Er zijn geen speciale effecten of correcties aangebracht.

 

De visuele pracht van de eilanden is oneindig, anders, dag per dag, moment per moment.

 

Hier Lipari als centrum van cultuur, kunde, geschiedenis.

 

Lipari beschikt over één van de oudst bewoonde akropolissen, citadels, versterkingen ter wereld. De archeologische getuigenissen gaan terug tot de tijd van het neolithicum toen de mens nog geen werktuigen in metaal kende.

Deze plek is bijna constant bewoond gebleven tot op vandaag. Enkel momenten van oorlogen, plunderingen, hevige vulkanische werking, zorgden ervoor dat de plek tijdelijk in de steek gelaten werd.

 

Vandaag is de citadel, het kasteel, de versterking van Lipari, een uniek monument. Men kan er slenteren tussen resten van prehistorische hutten, oude Griekse sarkofagen, oude kerken, de barokke kathedraal,  meerdere paviljoenen waarin de schatten van het archeologische museum bewaard worden, unieke panorama's.

 

Daarenboven toont de citadel van Lipari nog de ware aard van wat feitelijk een akropolis is of hoe de oude Grieken een akropolis begrepen. Eender waar je staat of hoe je toekomt op de eilanden en op Lipari, je merkt de centrale positie van de kathedraal en de citadel. Steeds weer even verwonderlijk. Deze verwondering zet aan tot vragen. En deze zetten aan om meer te leren over de geschiedenis en cultuur van Lipari als groot voorbeeld in de beschavingsgeschiedenis. Daar waar cultuur en natuur perfect met mekaar verweven zijn zoals op weinig andere plaatsen ter wereld. Daarenboven zijn de scenografie en de zin voor schoonheid waarlijk perfect. Ten aanzien van deze pracht, valt je mond sowieso open van verbazing. Wie met ons mee komt, zal geleidelijk aan meer en beter de kern en het wezen van al deze pracht begrijpen. Dit via geschiedenis, cultuur en natuur. Een ware verrijking voor geest en ziel. Al wandelend, al genietend, in volle relax.

 
Contact: info@eolischeeilanden.be